• پژوهش سرای نوید دانش
  • navid.daneshfarhang98@gmail.com
  • 22117002

دوره های ویژه معلمان پیش دبستان

با توجه به اهمیت و حساسیت دوره پیش از دبستان و با هدف رشد متوازن و همه جانبه کودکان، لازم است مربیان و دست اندرکاران امر آموزش و پرورش این دوره از دانش روز و توانمندی های حرفه ایی خاصی برخوردار باشند. "پژوهش سرای نوید دانش و فرهنگ" دارنده مجوز رسمی شماره 316951 مورخ 12/6/98 در حیطه دبستان افتخار دارد که با استفاده از استادان برجسته و مجرب و بهره گیری از دست آورد های نوین آموزشی مبتنی بر کودک محوری و شناخت رشد عاطفی ، جسمی و روانی کودکان در قالب کارگروهی و بازی محور مربیان محترم را یاری نماید تا کودکانی شاد، امیدوار، اجتماعی و دارای اعتماد بنفس کافی و توانممد، تربیت کنند و با آمادگی لازم به دبستان بفرستند. بدین منظور برای آموزش مربیان عزیز دوره های زیر از سامانه  ltms وزارت آموزش و پرورش انتخاب شده است. لازم به یادآوری است که به افرادی که هریک از این دوره ها را با موفقیت بگذرانند، گواهی مورد تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعطا می­شود. همچنین بر اساس بخشنامه شماره 429235 مورخ 4 آبان 98 مدارک آموزش موسساتی که از سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجوز ندارند فاقد هرگونه اعتبار قانونی و اداری و استخدامی است.