• پژوهش سرای نوید دانش
  • navid.daneshfarhang98@gmail.com
  • 22117002

دوره های برگزار شده در پژوهش سرای نوید دانش و فرهنگ

برنامه آموزشی در پژوهش سرای نوید دانش و فرهنگ در زمستان 98

لیست دوره های ویژه معلمین دبستان

ردیف

نام دوره

کد دوره

ساعت

1

آشنایی با آزمون های پرلز

۹۹۵۰۵۹۰۶

12

2

آشنایی با آزمون تیمز

۹۹۵۰۵۹۰۵

16

3

یادگیری معکوس

۹۹۵۰۵۹۰۴

12

4

تحلیل برنامه درسی تربیت بدنی دوره ابتدایی

۹۹۵۰۵۶۷۵

24

5

تحلیل برنامه درسی تربیت بدنی دوره ابتدایی

۹۹۵۰۵۶۷۴

24

6

مهارت های عمومی آموزش در دوره ابتدایی

۹۱۴۰۲۴۱۲

80

7

مهارت های بدو خدمت معلمان

۹۱۴۰۲۴۰۹

54

8

راهبردهای تدریس درآموزش وپرورش کودکان استثنایی بااتیسم

۹۲۷۰۱۸۰۳

28

9

تحلیل برنامه درسی قرآن دوره ابتدایی

۹۲۵۰۴۵۰۵

16

10

تغییرات و نوآوری های علمی درس ریاضی

۹۱۱۰۳۲۴۵

12

11

بررسی ،تحلیل و روش تدریس ریاضی دوره ابتدایی و بازآموزی مبانی علمی آن

۹۱۱۰۰۳۱۶

18

12

مهارت های آزمایشگاهی درس علوم تجربی ابتدایی

۹۱۲۰۳۲۳۵

40

13

کاربرد وسایل آزمایشگاهی و نگهداری آن ها

۹۱۲۰۳۲۳۴

20

14

آموزش مفاهیم ریاضی

۹۱۱۰۳۲۳۴

24

15

مدیریت کلاس درس!

۹۱۴۰۱۵۲۲

32

16

مدیریت موقعیت آموزشی

۹۱۴۰۱۵۲۱

20

17

مناسب سازی محتوای آموزشی کودکان با نیازهای ویژه

۹۱۴۰۱۵۱۴

30

18

زبان آموزی×

۹۱۴۰۰۶۰۴

12

19

روش تدریس زبان فارسی در مناطق دو زبانه

۹۱۴۰۰۶۰۳

24

20

تجزیه وتحلیل سوال های آزمون!

۹۱۴۰۲۳۱۶

12

21

شیوه هاوفنون برگزاری آزمون!

۹۱۴۰۲۳۱۵

12

22

روش هاوفنون هنجاریابی آزمون!

۹۱۴۰۲۳۱۴

24

23

شیوه ارزشیابی فرآیندی!

۹۱۴۰۲۳۱۳

24

24

نرم ،مقیاس ونشان گرهای سنجش پیشرفت تحصیلی!

۹۱۴۰۲۳۱۲

12

25

آزمون های روان شناختی!

۹۱۴۰۲۳۱۱

24

26

روش هاوفنون طراحی سوال!

۹۱۴۰۲۳۱۰

24

27

روش هاوابزارهای سنجش واندازه گیری پیشرفت تحصیلی!

۹۱۴۰۲۳۰۹

18

28

ارزشیابی عوامل موثردراجرای فعالیت های آموزشی!

۹۱۴۰۲۳۰۸

16

29

مبانی واصول سنجش وارزشیابی تحصیلی!

۹۱۴۰۲۳۰۷

18

 30

سنجش اعتباروروایی آزمون!

۹۱۴۰۲۳۰۶

24

31

استانداردسازی سوالات!

۹۱۴۰۲۳۰۵

12

32

ارزشیابی تحصیلی!

۹۱۴۰۲۳۰۴

20

33

ارزشیابی هدف های آموزشی وپرورشی!

۹۱۴۰۲۳۰۳

16

34

فرایندارزشیابی!

۹۱۴۰۲۳۰۲

16

35

ارزشیابی استراتژیک درآموزش وپرورش!

۹۱۴۰۲۳۰۱

18

36

قصه گویی و قصه پردازی

۹۱۰۰۶۴۳۱

16

37

آیین سخنوری!

۹۱۰۰۶۴۲۹

18

38

انشاء فارسی

۹۱۰۰۶۲۰۶

20

39

املاء فارسی

۹۱۰۰۶۲۰۵

12

40

تحلیل محتوای کتب درسی

91400469

32

41

راهنمای عملی طرح درس

91400311

24

42

روشهای و فنون تدریس

91400312

24

43

روشهای فعال یاددهی یادگیری

91400322

32

44

تحلیل محتوای کتب پایه اول

911400469

32

45

تحلیل محتوای کتب پایه دوم

911400469

32

46

تحلیل محتوای کتب پایه سوم

911400469

32

47

تحلیل محتوای کتب پایه چهارم

911400469

32

48

تحلیل محتوای کتب پایه پنجم

911400469

32

49

تحلیل محتوای کتب پایه ششم

911400469

32

50

شیوه ارزشیابی فرایندی

91402313

8

 

لیست دوره های ویژه مربیان پیش دبستان

ردیف

نام دوره

کد دوره

ساعت

1

شعر خوانی

۹۱۰۰۵۴۲۵

12

2

ادبیات کودکان و نوجوانان!

۹۱۰۰۵۴۲۴

20

3

فعالیت های آموزش پیش دبستانی

۹۲۶۰۰۲۳۴

16

4

فضا سازی کودکستان

۹۲۶۰۰۲۲۹

16

5

سرود و موسیقی کودک!

۹۲۶۰۰۱۰۷

18

6

بازی درمانی

91401323

20

7

هنرهای نمایشی!

91603020

32

8

نمایش عروسکی

۹۱۶۰۳۰۱۹

16

9

نمایش خلاق

۹۱۶۰۳۰۱۸

24

10

روان شناسی رشد در دوره کودکی

91400524

24

11

برقراری ارتباط با کودک

91400520

24

12

روان شناسی بازی

91400525

24

13

آموزشی و پرورشی پیش دبستانی

91400413

16

14

بازی های پیش دبستانی

92305707

32

15

بازی های پیش دبستانی

92305700

32

16

روان شناسی ورزشی

92305702

12

 

لیست دوره های مشترک

ردیف

نام دوره

کد دوره

ساعت

1

آسیب شناسی و پیشگیری از مشکلات جنسی دانش آموزان!

۹۱۴۰۱۳۲۱

24

2

آزمون های روان شناختی ( استعداد )

۹۱۴۰۱۳۲۰

16

3

آزمون های روان شناختی ( تشخیصی )

۹۱۴۰۱۳۱۹

16

4

آزمون های روان شناختی ( رغبت )

۹۱۴۰۱۳۱۸

16

5

آزمون های روان شناختی ( شخصیت )

۹۱۴۰۱۳۱۷

20

6

آزمون های روان شناختی ( هوش )

۹۱۴۰۱۳۱۶

16

7

آزمون های روانی ـ تحصیلی!

۹۱۴۰۱۳۱۵

24

8

آزمون های هوش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان!

۹۱۴۰۱۳۱۱

32

9

رویکردهای نوین تعلیم وتربیت!

۹۱۴۰۱۱۷۸

18

10

روانشناسی تربیتی!

۹۱۴۰۱۱۷۷

24

11

اخلاق حرفه ای

91301265

20

12

مدیریت موثر وقت

91401509

4

13

مهارتهای تفکر و حل مساله

91401414

16

14

اقدام پژوهی

91401409

24

15

رفتار های هنجار و ناهنجار کودکان

91401004

16

16

آموزش های مهارت زندگی

91301230

24

17

بهداشت و حفاظت محیط زیست

92100846

16

18

توجیهی بدو خدمت کارکنان

93600719

70