• پژوهش سرای نوید دانش
  • navid.daneshfarhang98@gmail.com
  • 22117002
نام: فرشته پاک نژاد
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مشاوره گرایش مشاوره و راهنمایی
مدرس: مدرس دوره های روان شناسی یادگیری
خلاصه سوابق آموزشی و اجرایی
#عنوان
1.مدرس دروس روانشناسی رشد، روانشناسی یادگیری، اصول و فنون مشاوره، خانواده درمانی
2.ارائه کارگاه های تقویت مهارت های اولیه در کودکان ، مسئولیت پذیری وابستگی و استقلال
3.رتبه برتر دکتری، دارنده چندین مقاله و پژوهش علمی در زمینه علوم رفتاری وروانشناسی
4.تدوین مقاله چگونگی وضعیت شاخص های تمایزیافتگی در خانواده های تهران چاپ شده در مجله فرهنگ مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی